آدرس: تهران بزرگ راه شهید بابایی (غرب به شرق) خروجی حکیمیه خیابان شهید صدیقی بلوار وفادار دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال طبقه منفی یک واحد 2-126

تماس:
77009801 الی 77009845 داخلی 1644

کد پستی: ۱۶۵۱۱۵۳۵۱۱

تلفکس:
02177319346

واتس آپ:

09303330463

ایمیل:
apkamed.co@gmail.com