شرکت آزماپژوهان کامیاب صنعت با در اختیار داشتن کادر مجرب در حوزه طراحی و ساخت تجهیزات و دستگاه های آزمایشگاهی صنعتی ، فیکسچرها و سایر ابزارکنترلی این امکان را فراهم نموده است تا شرکت های تولیدی و یا سایر شرکت های کنترل کیفیت بتوانند دستگاه ها و یا سامانه های تخصصی خود را جهت طراحی و ساخت با بهترین خدمات از مرحله سفارش ،طراحی ، شبیه سازی و ساخت و با تضمین مناسب ترین قیمت تمام شده دریافت نمایند .

از جمله سوابق ساخت تجهیزات در این شرکت عبارت است از :

  1. دستگاه کشش یونیورسال

  2. دستگاه پیچش سرد و گرم

  3. کوره های القایی با تنوع دمای متفاوت

  4. کوره های صنعتی تحت اتمسفر گاز خنثی

  5. انواع دستگاه خستگی

  6. انواع دستگاه خزش